Ο βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Στήριξης Π.Π.Ι Κέας «ο Ερασίστρατος» που εκφράζει την αγωνία του για τα χρονίζοντα άλυτα προβλήματα λειτουργίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου σχετικά με την έγκαιρη και καθολική πλήρωση θέσεων αγροτικών και επιμελητών ιατρών, την αξιολόγηση της υπηρεσιακής ικανότητας των ιατρών και τη δυσλειτουργία του Π.Π.Ι λόγω της απόστασης από τον άμεσο εποπτικό έλεγχο από την 2η ΥΠΕ.

Αναφέρονται ενδεικτικά περιστατικά:

  • Απουσία εδώ και 2 χρόνια περίπου της ιατρού που έχει καταλάβει την 2η θέση επιμελητή στο ΠΠΙ Κέας
  • Πολυήμερες αναιτιολόγητες καθυστερήσεις στην ηλ. συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων
  • Μη ορθή τήρηση ωραρίου λειτουργίας του ΠΠΙ Κέας
  • Καθυστερημένη εκτέλεση κάλυψης αναγκών - παραγγελιών σε υγειονομικό φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα