Τη Δευτέρα 20 Μάϊου, στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Κυνιδάρου – «ο Απίκραντος», συγκεντρώθηκαν κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων:

– Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυνιδάρου
– Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μονής
– Ο Πρόεδρος  του Συλλόγου Κυνιδαριωτών Νάξου – ο Άγιος Γεώργιος
– Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυνιδάρου – ο Απίκραντος
– Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάνων – Κούρος ο Έλληνας
– Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Γαλήνης – Παναγία Ατταλειώτισσα,
– Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγγαριτών – Άγιος Τρύφωνας και
– Μέλη των Συλλόγων και κάτοικοι των χωριών Κυνιδάρου, Μελάνων, Εγγαρών και Γαλήνης,  με θέμα συζήτησης την καταχρηστική και εντελώς παράλογη και απαράδεκτη αύξηση των τελών ύδρευσης που επέβαλε ο Δήμος Νάξου και Μ. Κυκλάδων με την υπ. αριθμό 107/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 13/5/2024).

Οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται από όλους και πράγματι είναι εξωπραγματικές και άδικες, καθώς κατανέμονται σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές του Δήμου Νάξου ισομερώς και αδιακρίτως, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολύ σοβαροί λόγοι διαφοροποίησης που μέχρι σήμερα λαμβάνονταν υπόψη.

Ειδικά για τα χωριά Κυνίδαρος, Μέλανες, Γαλήνη και Εγγαρές, οι αυξήσεις φτάνουν στο 400 %, ακόμη και το 600 % των προηγούμενων τελών.

Τα παραπάνω χωριά είχαν μέχρι σήμερα ειδικό, χαμηλότερο, τιμολόγιο έναντι άλλων περιοχών του Δήμου Νάξου  και Μ. Κυκλάδων, όχι στο πλαίσιο κάποιας ευνοϊκής μεταχείρισης, αλλά λόγω των ευεργετικών παροχών τους προς τον Δήμο, καθώς είτε έχουν αυτόνομα κοιτάσματα νερού, είτε παρέχουν πόσιμο νερό από δικές τους πηγές στην πεδινή Νάξο χωρίς καμία ανταπόδωση (Κυνίδαρος), είτε έχουν ανέξοδη πρόσβαση στο πόσιμο νερό, μέσω φυσικής ροής, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν τον Δήμο.

Αυτοί οι πολύ σημαντικοί λόγοι διαφοροποίησης των τιμολογίου του νερού στα συγκεκριμένα χωριά αναγνωρίζονταν επί δεκαετίες από όλες τις Διοικήσεις του Δήμου Νάξου και παρέμειναν σεβαστοί μέχρι και σήμερα, ως ελάχιστη ανταπόδωση.

Άπαντες οι παρευρισκόμενοι, εκπροσωπώντας και όλους τους κατοίκους του Κυνιδάρου, των Μελάνων, της Γαλήνης και των Εγγαρών αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κοινή έγγραφη διαμαρτυρία και προσφυγή προς τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ακυρωθεί η άδικη απόφαση του Δήμου, η οποία επέφερε δυσβάσταχτες και εντελώς άδικες αυξήσεις για τους κατοίκους και μικρούς επαγγελματίες των παραπάνω περιοχών.

Θα ακολουθήσει συλλογική προσφυγή κατά της Απόφασης του Δήμου στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου.

Με εκτίμηση

Δρ. Κωνσταντίνος Κλουβάτος
Προϊστάμενος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Νάξου