Πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού της Χώρας λόγω εκδήλωσης και συγκεκριμένα του Πανελληνίου Συνεδρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών.