Το επικείμενο σχέδιο νόμου συγχώνευσης των ∆.Ε.Υ.Α. βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάρου. Στη συζήτηση, συμμετείχαν τόσο ο δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο γενικός διευθυντής της ∆ΕΥΑΠ, Νικόλαος Καραµανές και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων της ∆ΕΥΑΠ, Ιωάννης Κανίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από τις τοποθετήσεις και τις παρατηρήσεις όλων των παρευρισκόμενων στην συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει και να εγκρίνει το ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων της ∆ΕΥΑΠ και του διοικητικού συμβουλίου της ∆ΕΥΑΠ.

Το ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων της ∆ΕΥΑΠ

Το ψήφισμα μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι: "Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 παρουσιάσθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκυλακάκη στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου ρυθμίσεις που αφορούν σε συγχωνεύσεις των ∆.Ε.Υ.Α. και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δήμων. Με τις συγχωνεύσεις θα δημιουργηθούν 15 Περιφερειακοί φορείς σε επίπεδο διευρυμένων χωρικών ενοτήτων που θα παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιφέρεια της χώρας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός αυτός που εξελίσσεται χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή και διαβούλευση των θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλαδή της ΚΕ∆Ε και της Ε.∆.Ε.Υ.Α. αφαιρεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε το πρόσχημα της επίτευξης οικονομιών κλίµακος την συνταγματικά κατοχυρωμένη διαχείριση του νερού που ως τοπική υπόθεση ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ΄επέκταση και στις τοπικές κοινωνίες.

Πέρα όμως από αυτό, η σχεδιαζόμενη ρύθμιση για συγχωνεύσεις θα δημιουργήσει και πλήθος δυσεπίλυτων πρακτικών προβλημάτων, αφού η διαχείριση του αστικού νερού δεν μπορεί να γίνει από απρόσωπους και συγκεντρωτικούς οργανισμούς που αγνοούν τις τοπικές συνθήκες και δυσκολίες. Υπάρχει, ακόμα, και ο κίνδυνος να μην έχουν πρόσβαση στο νερό περιοχές της ενδοχώρας που μπορεί να μετατραπούν σε ένα είδος «άγονων» γραμμών. Είναι βέβαιο ότι οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα λύσουν.

Με τις συγχωνεύσεις θα πληγεί σοβαρά και η τοπική οικονομία και απασχόληση. Είναι γεγονός ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζουν ειδικά το τελευταίο διάστημα οικονομικά προβλήματα που κυρίως οφείλονται στην ενεργειακή κρίση για τη διαχείριση της οποίας όμως δεν ενισχύθηκαν οικονομικά από την Πολιτεία όπως όφειλε. Τα οικονομικά, όμως, αυτά προβλήματα, είναι πολύ αμφίβολο αν θα επιλυθούν με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις, αφού δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την επίλυσή τους, ενώ το δάνειο που σχεδιάζεται να δοθεί για την αποπληρωμή του ενεργειακού χρέους των ∆.Ε.Υ.Α. θα επιβαρύνει σημαντικά τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης."

Τι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του ζητάει:

1. Να αποσυρθούν άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις για τις συγχωνεύσεις των ∆.Ε.Υ.Α. και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δήμων.

2. Να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία το Υπουργείο Εσωτερικών ως καθ’ ύλην αρμόδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Υπουργείο για να εκκινήσουν συζητήσεις ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δηλ. ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο όχι μόνο να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα των ∆.Ε.Υ.Α. και των Δήμων, αλλά και να σχεδιασθεί η ουσιαστική ενδυνάµωσή τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

3. Να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να µη θιγούν εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις ∆ΕΥΑ.