Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 12ης Οκτωβρίου 2023, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζής. Ο κ. Χατζής έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, στο οποίο έχει τη θέση του Ταμία και του Ειδικού Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της ΕΞΡ στα Κεντρικά Όργανα του Ξενοδοχειακού Κλάδου.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Εμμανουήλ Γιαννούλης
 • Α΄Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μανδρίνος
 • Β΄Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Τσιτλακίδης
 • Γ΄Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαρινάκος
 • Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Καλλίας
 • Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας: Αντιγόνη Μαϊστράλη
 • Ταμίας: Γεράσιμος Τιμοθεάτος
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Χαράλαμπος Βούλγαρης
 • Έφορος Διεθνών Σχέσεων: Ιορδάνης Μιχαηλίδης
 • Μέλη: Ευγένιος Βασιλικός, Κωνσταντίνα Σβύνου