Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τις αναμενόμενες αλλαγές στους νόμους που διέπουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες, οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου, μαζί με άλλους τέσσερις συλλόγους, εξέδωσαν ένα δελτίο τύπου στο οποίο περιγράφουν τις βασικές μας αρχές που είναι αδιαπραγμάτευτες.

Αναμένοντας το προς ψήφιση κείμενο του Νομοσχεδίου για την Απλή Χρήση Αιγιαλού και Παραλίας, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συνοψίζουμε τις αδιαπραγμάτευτες βασικές αρχές που μάς οδήγησαν στις καλοκαιρινές μας πρωτοβουλίες και αποτυπώνονται ήδη στο κείμενό μας που έχει σταλεί από 29/12/2023 προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος με συγκεκριμένες προτάσεις μας για ένα νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του που θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση.

  1. Οι παραλίες μας είναι δημόσιο αγαθό και όχι «δημόσια περιουσία», όπως τις περιγράφει ο τίτλος του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Οι παράλιες περιοχές σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή αποτελούν δημόσιο αγαθό προς προστασία. Οποιουδήποτε είδους οικονομική αξιοποίησή τους οφείλει να αναγνωρίζει την συνταγματική τους υπόσταση ως δημόσιου αγαθού κα όχι να τις αντιλαμβάνεται ως μέσο προσοδοφορίας.
  2. Η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς.
  3. ΟΙ παραλίες αποτελούν ζωτικά οικοσυστήματα. Με αυτήν την ιδιότητά τους επίσης προστατεύονται συνταγματικά. Καμμιά παραλία προστατευόμενη από την σύμβαση NATURA ή άλλο προστατευτικό νομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να εκμισθώνεται.
  4. Σε κάθε περίπτωση, για να διασφαλίζεται το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να προστατεύουν τα δημόσια αγαθά του τόπου τους, στην περίπτωση παραχωρήσεων για οικονομική εκμετάλλευση, πρέπει να διασφαλίζεται νομοθετικά και πρακτικά η πλήρης διαφάνεια σε όλα τα στάδια της παραχώρησης. Δηλαδή:
  • Στο στάδιο επιλογής παραλιών προς παραχώρηση και πριν την ανάρτηση των προκηρύξεων, να απαιτείται έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
  • Στο στάδιο της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων να γίνονται σαφείς και εύκολα πρoσβάσιμοι στους πολίτες οι όροι και τα όρια της κάθε παραχώρησης.
  • Στο στάδιο των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, να πληροφορούνται οι πολίτες ποιες παραλίες ελέγχθηκαν και τι διαπιστώθηκε από τους ελέγχους.
  • Στο στάδιο των κυρώσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν απρόσκοπτη πληροφόρηση στους πολίτες για το είδος των κυρώσεων και την τελική εφαρμογή τους.
  1. Οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση θα αποδειχθεί ατελέσφορη εφόσον δεν αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα που αναδείχθηκε το καλοκαίρι: την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων και τις ακραίες ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνολογική υποστήριξη. Το πρόβλημα αυτό αποδεικνύεται αξεπέραστο ειδικά στη νησιωτική χώρα, όπου οι κεντρικές υπηρεσίες (Κτηματική Υπηρεσία, Εισαγγελείς) βρίσκονται μακριά από τα επίμαχα σημεία. Είναι σαφές πως και ο έλεγχος των όρων παραχώρησης και η άμεση αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα (απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων ομπρελών η/και κατασκευών) θα πρέπει να βαρύνει τις υπηρεσίες που λειτουργούν στο κάθε νησί και έχουν δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και άμεσης αντίδρασης με βασικό υπεύθυνο εκείνον που γνωρίζει τα τοπικά χαρακτηριστικά, έχει δυνατότητα άμεσης εποπτείας και παρέμβασης και λογοδοτεί στους πολίτες: τη Δημοτική αρχή.

Ευελπιστούμε ότι το Νομοσχέδιο που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι σύμφωνο με τις παραπάνω βασικές αρχές που εκφράζουν τα κινήματα πολιτών για τις παραλίες. Άλλωστε, η Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα και δημόσια αναγνωρίσει το δίκαιο των αιτημάτων των πολιτών. Ελπίζουμε να αξιοποιήσει και τις προτάσεις μας που, στηριγμένες στην άμεση αντίληψη των προβλημάτων, στοχεύουν στην επίλυση των δυσλειτουργιών, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά χωρικά και λειτουργικά δεδομένα και δυνατότητες (τεχνολογικές, υπηρεσιακές, κ.λ.π).

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ