Οι αθλητικές εφημερίδες, σήμερα Παρασκευή 19 Ιανουαρίου