Οι αθλητικές εφημερίδες, σήμερα Σάββατο 28η Οκτωβρίου