Ο Δήμος Πάρου δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο ζήτημα της υγείας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και είναι γενικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την προστασία και ευζωία όλων των ζώων που ζουν μαζί μας στο νησί της Πάρου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα, το ποσό για την ευζωία, την περίθαλψη και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα έχει πολλαπλασιαστεί.

Το ετήσιο πρόγραμμα αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  στείρωση, εμβολιασμό, ηλεκτρονική σήμανση κ.α. με προϋπολογισμένες δαπάνες τα τελευταία χρόνια να κυμαίνονται γύρω στις 37.000 €, ενώ όταν παραλάβαμε την Δημαρχία το αντίστοιχο ποσό ήταν μόλις 13.000€.

Παράλληλα όμως κάθε χρόνο διαθέτουμε ένα επιπλέον ποσό για την προμήθεια φαρμάκων και ζωοτροφών, εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών όπως κλουβιών μεταφορών, σκυλόσπιτων, ποτίστρες, ταΐστρες, συστήματα περισυλλογής ακαθαρσιών αδέσποτων ζώων και ζώων συντροφιάς.

Στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συμπληρώνεται το μητρώο αδέσποτων του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει δημιουργηθεί δίκτυο εθελοντών. Επιπλέον, στο πλαίσιο προστασίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αναγνωρίζοντας το άριστο έργο των φιλοζωικών οργανώσεων του νησιού που εργάζονται αφιλοκερδώς και ακούραστα καθημερινά για να βοηθήσουν όλα τα ζωάκια που βρίσκονται στο νησί, επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί τους και στεκόμαστε στο πλευρό τους σε ότι μας ζητηθεί.

Τέλος, φέτος για την ενίσχυση του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων δημιουργήθηκε ένας νέος  κωδικός δαπάνης με τίτλο «Περισυλλογή και φιλοξενία σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων» με ποσό 37.200,00 ευρώ και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, (ΑΔΑ:Ψ2ΗΠΩΞΓ-6ΛΥ), έχει εγκριθεί η σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Πάρου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Για το έτος 2023, έχει προγραμματιστεί να διατεθεί για την φροντίδα των αδέσποτων συνολικά ποσό που ανέρχεται στα 85.000 €.

Επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αυξήσουμε περαιτέρω τις ετήσιες δαπάνες και να αναλάβουμε μέρος δράσεων του υφιστάμενου καταφυγίου.