Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων, σήμερα τρίτη 10 Οκτωβρίου