Λαµβάνοντας υπόψη:

 • Την µε Α.Π. 46/2020 από 10.11.2022  Εγκύκλιο για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νοµαρχιακών Επιτροπών και Δηµοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ.
 • Τον Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε οµόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 13ου Συνεδρίου στις 3 Ιουνίου 2022 και ισχύει μέχρι και σήµερα.

Την 21 Ιανουαρίου 2023 συνεδρίασαν τα νέα εκλεγέντα µέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο Μυκόνου και της ΔΗΜ.Τ.Ο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ορίζονται τα Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών γραφείων ως εξής:

ΔΗΜ.Τ.Ο Μυκόνου

 • Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ Μυκόνου:  Πολυκανδριώτης Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο Μυκόνου: Κουσαθανά Δήμητρα
 • Γραµµατεάς ΔΗΜ.Τ.Ο Μυκόνου: Στεφανοπούλου Ζωή
 • Μέλος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ Μυκόνου: Πολυκανδριώτη Αικατερίνη
 • Μέλος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ Μυκόνου: Ρουσσουνέλος Ελευθέριος

ΔΗΜ.Τ.Ο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 • Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:  Πολυκρέτη Μαρία
 • Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Ψαρρός Σταμάτιος
 • Γραµµατεάς ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Ρεμούνδος Αλοϊσιος
 • Μέλος ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Βλασερός Νικόλαος
 • Μέλος ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Μυλωνά Δέσποινα