Το Δημοτικό Συμβούλιο στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της 31ης  Ιανουαρίου 2024  που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όρισε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη, εκ των οποίων πέντε από τον Δήμο Πάρου, τρία από τον Δήμο Αντιπάρου και τον Λιμενάρχη Πάρου.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1) Πρόεδρος ορίστηκε: ο κ. Αλέξης Γκόκας με αναπληρωτή τον κ. Θοδωρή Μπιζά

2) Αντιπρόεδρος ορίστηκε: ο κ. Μιχάλης Κυριαζάνος με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Μαυροκέφαλο

Από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Πάρου ορίστηκαν τακτικά μέλη οι:

3) κα Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου  με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Τριαντάφυλλο

4) κα Φλώρα Λουκή με αναπληρώτρια την κα. Κατερίνα Μπατσούρη

Από τις παρατάξεις τις μειοψηφίας, ορίστηκε τακτικό μέλος:

5) ο κ. Μάρκος Κωβαίος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας με αναπληρωτή από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας τον κ. Στρατή Παυλάκη.

Από την Λιμενική Αρχή Πάρου ορίστηκε τακτικό μέλος:

6) ο Λιμενάρχης Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μαρνίκας με αναπληρώτρια την Ανθυποπλοίαρχο κα. Αθανασία Σπανού

Από τον Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7/29-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου το οποίο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 29 Ιανουαρίου του 2024, ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι:

7)  κ. Δαμιανός Παλαιολόγος με αναπληρώτρια την κα Ελένη Βιάζη

8)  κ. Πιπίνος Μαριάνος με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Ραγκούση

9)  κα Αλεξάνδρα Καρανικόλα με αναπληρωτή τον κ. Θεοδόσιο Ρούσσο.

Ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς στα πλαίσια της συγκρότησης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου–Αντιπάρου δηλώνει ότι: «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας εν γένει.

Έχουμε μπροστά μας μια περίοδο υψηλών απαιτήσεων, μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τωρινές και μελλοντικές προκλήσεις.  Καλούμαστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα έχει στόχο τόσο στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών όσο και του θαλάσσιου τουρισμού. Στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα!».