Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2024  που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όρισε ομόφωνα τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος  ορίζεται: ο κ. Γεώργιος Μπαφίτης με αναπληρωτή τον κ. Άγγελο Άγουρο.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας ορίστηκαν τακτικά μέλη οι:

1)        κ. Χαρίλαος Γιουρτζίδης με αναπληρωτή τον κ. Γιώργο Σταθόπουλο.

2)        κ. Νικόλαος Μοστράτος με αναπληρωτή τον κ. Νίκο Μαρινάκη.

3)        κα. Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου με αναπληρώτρια την κα. Αικατερίνη Μπαρμπαρίγου.

4)        κα. Ιωάννα Χανιώτη με αναπληρώτρια την κα. Αφροδίτη Αλεξοπούλου.

Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ορίστηκαν τακτικά μέλη οι:

1)        κα. Θεοδώρα Σαρρή Παπακυρίλλου  με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο  Σάμιο.

2)        κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Τσιγώνια.

-Ως Εκπρόσωπος των εργαζομένων ορίστηκε τακτικό μέλος: ο κ. Κώστας Πιερτζοβάνης με αναπληρωτή τον κ. Γιώργο Αρκουλή.

-Ως Εκπρόσωπος κοινωνικού Φορέα ορίστηκε τακτικό μέλος: ο κ. Άγγελος Πιτσικάλης με αναπληρώτρια την κα. Μάνια Αμπατζή.

Ως Εκπρόσωποι Δημοτών Πάρου ορίστηκαν τακτικά μέλη οι:

1)        κ. Ανδρέας Κουταλίδης με αναπληρώτρια την κα. Μαρία Τσαντουλή.

2)        κα. Μαρίνα Ζουμή με αναπληρώτρια την κα. Μαρία Σκανδάλη.

O Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς  με δήλωση του για την Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου αναφέρει:

«Το νερό, ως περιβαλλοντικό αγαθό, ως ένας περιορισμένος φυσικός πόρος  και ταυτόχρονα εξαιτίας του κοινωνικού χαρακτήρα του που ως πόσιμο, πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Είναι ένας φυσικός πόρος που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ο οποίος ως σήμερα τελεί υπό καθεστώς νόμιμου μονοπωλίου που είναι υπό την εποπτεία των κρατικών φορέων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Η παροχή καθαρού νερού και η προστασία του Περιβάλλοντος δεν είναι απλή υπόθεση, ειδικά σε ένα πολύπλοκο και αχανές δίκτυο όπως αυτό της Πάρου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου είναι  ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που κατά γενική ομολογία έχει να επιδείξει από την αρχική της σύσταση έως και σήμερα ένα πολύ σημαντικό έργο στο νησί μας. Έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πλήθος άμεσων, επειγόντων και καθημερινών προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς διαθέτει το κατάλληλο στελεχιακό προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και επάρκεια. Λειτουργεί με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του νησιού, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων υδατικών πόρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος με την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. Καταβάλει συνεχή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε αυτό το κοινωνικό αγαθό και αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα επάρκειας και βλάβες δικτύων. Αποτελεί σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της Οικονομίας του νησιού μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της μεταφέρονται ξανά στην τοπική κοινωνία μέσω αγορών και προμηθειών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει προγραμματίζει και υλοποιεί έργα που στηρίξουν στρατηγικά την ανάπτυξη της βαριάς «βιομηχανίας» του νησιού μας, που είναι ο Τουρισμός.

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Κ.Ε.Δ.Ε. και αφορά στις συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α κι ως εκ τούτου την κατάργηση της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου η οποία σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τοπικό παράρτημα του νέου φορέα αλλά θα χάσει την νομική της οντότητα και αυτοτέλεια. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενη δήλωσή μου, η λήψη οριζόντων μέτρων για όλους, σε μικρές και δη νησιωτικές περιοχές όπως η δική μας θα δημιουργήσει πολλά σοβαρά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και μέριμνα από τον νομοθέτη για τις νησιωτικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν ήδη τα γνωστά προβλήματα της πολυδιάσπασης και της νησιωτικότητας και στα οποία υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη για υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας».