Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Συλλόγου Αρχίλοχος Πάρου έχει, όπως υποστηρίζει, "διασταυρωμένες πληροφορίες ότι στην περιοχή της Βαγιάς, στον Κάμπο της Πάρου, εξελίσσονται εδώ και καιρό εργασίες δόμησης ενός τοιχίου επάνω στην ακτογραμμή, και σε απόσταση 2 περίπου μέτρων από το κύμα".

"Την Τετάρτη 3.1.2024  ενημερώσαμε εγγράφως τη Πολεοδομία Πάρου και την Αστυνομία ότι εκτελούνταν εντατικές εργασίες επέκτασης του τοιχίου Η Πολεοδομία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε αυτοψία, διέταξε την διακοπή των εργασιών και ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό της την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων.

Παρόλα αυτά οι εργασίες συνεχίζονται και μάλιστα σε ώρες νυχτερινές με τη βοήθεια προβολέων.

Ο Π.Σ Αρχίλοχος ενημερώνει δημοσίως πλέον τον κόσμο του νησιού και βέβαια τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητά την επείγουσα συνδρομή τους για την άμεση διακοπή των παράνομων εργασιών καθώς και την περαιτέρω απόδοση ευθυνών σε όποιους ανήκουν αυτές, για πράξεις ή παραλείψεις τους".