Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ανακοινώνεται διανομή προϊόντων σε τριάντα τέσσερις (34) συνδημότες μας, ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ .

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18.10.23 και ώρα 09.00 - 11.30 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Επαρχείου, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου που βρίσκεται στο Αγροκήπιο της Παροικίας.

Έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση προς τους ωφελούμενους από το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.

Ο  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κων/νος Ν. Μπιζάς