Στη σύγχρονη πραγματικότητα ακούγεται συχνά πως η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της άλλωστε, είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς που εξακολουθούμε να διαθέτουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είναι πράγματι αλήθεια πως ο τουρισμός αποτελεί μεγάλη πρόσοδος για τη χώρα. Συγκεκριμένα, από το 2009 ως το 2018 ο τουρισμός έχει παράξει άμεσα 125 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα και το ΑΕΠ, ενώ παράλληλα 230 εκατ. άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών αυτής της κατάστασης συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα η Πάρος, η οποία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε έναν πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό νησιωτικό προορισμό, καταρρίπτοντας κάθε χρόνο το προηγούμενο ρεκόρ της στην τουριστική κίνηση, όπως αποδεικνύουν εξάλλου όλα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Το αποτέλεσμα αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς οι άνθρωποι του Δήμου δουλεύουν συστηματικά γι’ αυτό. Έχοντας επεξεργαστεί ένα μακρόπνοο πρόγραμμα που συνδυάζει το όραμα με την ουσία, η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει δώσει προτεραιότητα στις υποδομές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος, να μετατραπεί το όμορφο νησί των Κυκλάδων σε ένα πρότυπο μοντέλο έξυπνης και πράσινης διαβίωσης, το οποίο θα χαίρονται καθημερινά οι πολίτες και οι επισκέπτες, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα παροχές υψηλής ποιότητας.

Υδρευση/Αποχέτευση

Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο αρχικά διαδραματίζει η αλλαγή, επέκταση και αναβάθμιση όλων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και η αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών σε τρίτη βαθμίδα επεξεργασίας. Αυτή τη στιγμή, στην Πάρο λειτουργούν τρεις βιολογικοί καθαρισμοί, και προγραμματίζονται άλλοι δύο, ενώ δύο μονάδες αφαλάτωσης και μία μονάδα αποσκλήρυνσης που υπάρχουν ήδη, προσφέρουν πόσιμο νησί σε όλο το νησί. Εξάλλου, η ποιότητα του νερού βρύσης στην Πάρο εκτός ότι είναι κατά πολύ ανώτερη από τις προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ για το πόσιμο νερό, παρακολουθείται συνεχώς μέσω ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικών μετρήσεων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. και ελέγχεται τακτικά από ανεξάρτητους οργανισμούς.

ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ/Εξοπλισμός Καθαριότητας

Παράλληλα, έχει εκπονηθεί ήδη μελέτη για την επέκταση του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), και έχει αποκατασταθεί και το τελευταίο ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) που υπήρχε στην περιοχή της Μάρπησσας. Όλο το προηγούμενο διάστημα άλλωστε, η διοίκηση φρόντισε να ενισχύσει τον εξοπλισμό καθαριότητας του Δήμου με νέα απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, πλυστικά μηχανήματα κάδων και πλέον των 550 κάδων απορριμμάτων (μεταλλικοί, πλαστικοί, επιδαπέδιοι, κλπ.), ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο συνάπτονται εργολαβίες για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με εξωτερικούς συνεργάτες.

Ανακύκλωση

Την ίδια στιγμή, πολύ σημαντική δουλειά γίνεται και στο πεδίο της ανακύκλωσης. Η Πάρος διαθέτει ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το οποίο διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή σε ειδικούς κάδους. Ανακυκλώνονται με αυτόν τον τρόπο ελαστικά, οικοδομικά υλικά, θαλάσσια απορρίμματα, δίχτυα αλιείας, στρώματα, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, μελανοδοχεία κλπ. Ακόμη, για την υποστήριξη, την εύρυθμη και αποτελεσματική πορεία της ανακύκλωσης, θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τρία πράσινα σημεία, ένα στη Νάουσα σε οικόπεδο που αγόρασε ο Δήμος Πάρου για αυτόν τον σκοπό και δύο στην περιοχή της Παροικιάς, σε οικόπεδα για τα οποία έχει ήδη υπογραφεί μακροχρόνια μίσθωση.

Δράσεις για το περιβάλλον

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον δεν τελειώνουν όμως εδώ. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί το Πρόγραμμα CLEAN BLUE PAROS (ΚΑΘΑΡΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΡΟΣ), μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου σε συνεργασία με την Common Seas και την εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων WATT, που διενεργεί συνεχείς έρευνες, ώστε να κατανοήσει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης πλαστικού μιας χρήσης στο οικοσύστημα της Πάρου. Συνεργασία υπάρχει και με την AEGEAN REBREATH για την προστασία και ενίσχυση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού, μέσω της υλοποίησης ενός ολιστικού σχεδίου στοχευμένων δράσεων και μεθοδολογίας για τη συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, στην Πάρο σήμερα λειτουργούν δύο σταθμοί συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων (Σ.Σ.Θ.Α) στα λιμάνια της Παροικιάς και της Νάουσας ενώ ανά διαστήματα ενεργούνται υποβρύχιοι καθαρισμοί που περιλαμβάνουν ανέλκυση εγκαταλελειμμένων διχτυών, ερευνητικοί έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων, μέτρηση μικροπλαστικών και χαρτογράφηση των επιβαρυμένων από θαλάσσια απορρίμματα ζωνών. Ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί δύο πλωτοί κάδοι θαλάσσιων απορριμμάτων (SEABIN system)- δωρεά του Ιδρύματος Cyclades Preservation Fund και της εταιρίας Experiential Yachting. Συμπληρωματικά, ο Δήμος Πάρου μέσω εργολαβιών καθαριότητας εκπονεί προγράμματα για την προστασία και καλαισθησία του αστικού περιβάλλοντος όπως καθαρισμός και ευπρεπισμό των παραδοσιακών οικισμών, βραδινή αποκομιδή απορριμμάτων από τα εμπορικά – τουριστικά κέντρα της Νάουσας και της Παροικιάς κ.α.

Αλιευτικά καταφύγια

Από την άλλη, μεγάλα έργα πνοής βρίσκονται σε εξέλιξη και στις πύλες εισόδου του νησιού, καθώς ανακατασκευάζονται 5 αλιευτικά καταφύγια σε Παροικιά, Νάουσα, Αμπελά, Αλυκή και Πίσω Λιβάδι. Επιπρόσθετα, είναι σε πλήρη εξέλιξη μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα δώσουν νέα πνοή στην Παροικιά, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση και την αναβάθμισή της ως παραδοσιακό οικισμό. Ειδικότερα, βρίσκεται υπό αναμονή προς έγκριση από την ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) ο Κεντρικός Σχεδιασμός του Λιμένα Παροικιάς, ενώ στην τελική φάση βρίσκονται και οι μελέτες για τη μεταφορά του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου από το παραλιακό μέτωπο της τελευταίας όπου βρίσκεται σήμερα, στην περιοχή Βαρούχας. Ακόμη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία Νέου Επιβατικού Λιμένα σε νέα θέση για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και των κρουαζιερόπλοιων σε βάθος 25ετίας, ενώ έχει κατατεθεί το Τεχνικό Δελτίο της μελέτης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Όσον αφορά το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πάρου, αυτό έχει ενταχθεί στην επόμενη φάση των προγραμμάτων εκπόνησης των ΤΠΣ που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και αναμένεται η δημοπράτησή της μελέτης και η ολοκλήρωσής της ως το 2025. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Πάρου προτίθεται άμεσα να προκηρύξει τη Μελέτη Ρυμοτόμησης - Πράξη Εφαρμογής στο τμήμα του οικισμού της Παροικιάς στο οποίο έχει ακυρωθεί από το ΣΤΕ, όσο και στο τμήμα επέκτασης του οικισμού, όπως προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Συνεπώς, μετά από το χρόνιο πρόβλημα που προέκυψε από τις δύο συνεχόμενες αποφάσεις ακύρωσης του ΣΤΕ, θα δοθεί και έμμεση λύση στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και θα οριοθετηθούν κοινόχρηστοι χώροι για τη δημιουργία σχολείων, πάρκων, κλπ.

ΣΒΑΚ

Τέλος, έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με σημαντικές παρεμβάσεις, το οποίο είναι προϊόν διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και έχει πάρει ήδη το πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος. Μην ξεχνάμε άλλωστε, πως η Πάρος διαθέτει το καλύτερο οδικό δίκτυο στις Κυκλάδες.Πηγή: Reporter.gr