Παρουσίαση του βιβλίου με φωτογραφίες της Πάρου του François Jean, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της συλλογής των Φίλων της Πάρου και της Αντιπάρου. Με τη συμμετοχή του συγγραφέα.