Λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών ανέμων την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, η επίσκεψη στο Δεσποτικό αναβλήθηκε για την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.