Σήμερα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 είναι Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου.

Γιορτάζουν:

Χρυσάνθη
Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια