Σήμερα είναι της Ζωοδόχου Πηγής, Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης, Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου

Γιορτάζουν:  Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *
Ιανουάριος
Ιανός, Ιανή
Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα
Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ