Ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως 10 ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, για τρία χρόνια, POS για 4.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, και τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, προβλέπει νομοθετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη διάταξη:

Το άθροισμα των προμηθειών τραπεζών, παρόχων και εκδοτών καρτών για ηλεκτρονικές συναλλαγές έως 10 ευρώ, δεν μπορεί να ξεπερνά το 1%. Οι μειώσεις στα όρια ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της νομοθετικής διάταξης.

Ειδικότερα:

Η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει 0,50% της αξίας της συναλλαγής.
Η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το 0,15% της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών.
Η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής.
Το μέτρο εφαρμόζεται για:
Παντοπωλεία και «mini markets».
Πρακτορεία τύπου και περίπτερα.
Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες.
Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία.
Αρτοποιεία.
Ταξί.
Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών. Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων. Στεγνοκαθαριστήρια.
Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων.
Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων. Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων.
Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα.
Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων, και καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών).

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
«Μπλοκαρισμένα» POS

Με την ίδια νομοθετική διάταξη «ξεμπλοκάρουν» τα POS περίπου 4.000 επιχειρήσεων από τον Τειρεσία. Ορίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ.. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων. Η παράβαση του μέτρου συνιστά χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πάσχα με πινακίδες

Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, όσοι επιθυμούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες τις οποίες έχουν καταθέσει ψηφιακά, θα μπορέσουν να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να πάνε με το αυτοκίνητο για Πάσχα στην επαρχία.

Για να θέσουν και πάλι σε κίνηση το αυτοκίνητο, πρέπει να πληρώσουν τόσα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, όσοι οι μήνες που θέλουν να επαναφέρουν σε κυκλοφορία το όχημά τους.

Έτσι εάν κάποιος «ξαναβγάλει στους δρόμους» το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα εάν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ άρει την ακινησία του οχήματος του για διάστημα τεσσάρων μηνών θα πληρώσει 100 ευρώ (4/12).

Επί του παρόντος προωθείται μόνο η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα ενώ το φθινόπωρο αναμένονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2025 σε συνδυασμό με ένα νέο σύστημα προσαυξήσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής.