Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επιβατικά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος.

Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την μετατροπή των υφισταμένων αδειών ταξί και όχι την έκδοση νέων.

Σημειώνεται ότι δεν έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα ο εκ του νόμου προβλεπόμενος αριθμός αδειών ανά νησί, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου αυτές έμειναν αδιάθετες από την πρώτη πρόσκληση, τον Μάρτιο του 2022.

Ειδικότερα, ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόσκληση για την αντικατάσταση ΤΑΞΙ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου