Δελτίο τύπου με αφορμή το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο αεροδρόμιο, εξέδωσε ο Δήμος Πάρου. Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

  • «Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα «Αεροδρόμιο: Ενημέρωση, εξελίξεις, αποφάσεις».
  • Συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ, κατά της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου για την επέκταση του.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Πάρου και στο όνομα του Παριανού λαού και των δημοτών του τους οποίους νομίμως εκπροσωπεί, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος.

Το νέο Αεροδρόμιο αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Παριανού λαού και των εκπροσώπων του τα τελευταία 30 χρόνια, που συνέβαλαν αποφασιστικά στις εξελίξεις για την υλοποίηση του.

Συνιστά μία υποδομή που βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας του πληθυσμού, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάβαση των κατοίκων από και προς την ηπειρωτική χώρα, αναβαθμίζει τις δυνατότητες πρόσβασης των επισκεπτών του νησιού μας όλο τον χρόνο και θεμελιώνει τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη στον τόπο μας.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, σε πνεύμα ενότητας και μηδενικής ανοχής, και ανταποκρινόμενο πάντα στα συμφέροντα των ντόπιων κατοίκων:

  • Καταδικάζει απερίφραστα την πράξη της προσφυγής στο ΣτΕ που στρέφεται κατά της βούλησης του παριανού λαού και στο όνομα του,  απαιτεί να αποσυρθεί η προσφυγή από τους προσφεύγοντες.
  • Είναι αποφασισμένο να συνεχίσει αταλάντευτο τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου, χωρίς άλλες καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών της Πάρου.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίζουμε:

  1. Ανάθεση την υπόθεσης παρακολούθησης της προσφυγής και διαχείρισης όλων των συναφών νομικών θεμάτων που ανακύπτουν σε δικηγόρο με σχετική εμπειρία και ειδίκευση στην προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος θα προβεί και στη σχετική προετοιμασία μέχρι την ημερομηνία εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ, αν οι προσφεύγοντες δεν αποσύρουν την προσφυγή. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την Ο.Ε. για τη σχετική ανάθεση.
  2. Επίδοση του ψηφίσματος μας στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συντονισμό των δράσεων μας με τους φορείς και τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τη δημιουργία αρραγούς μετώπου.
  3. Καταχώρηση του παρόντος ψηφίσματος σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».