Αίτημα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κωνσταντίνος Ροκονίδας για να διατηρηθούν οι Σχολικές Επιτροπές α΄βάθμιας και β¨ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.

Στην επιστολή του προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει:

Κυρία Πρόεδρε,

Οι παρακάτω υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι, βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 /7-6-2010), ζητούμε τη  σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,με τoπαρακάτω θέμα :

«Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών α΄βάθμιας και β¨ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών».

Με δεδομένο ότι η απόφαση του ΔΣ πρέπει να έχει παρθεί μέχρι τις 15/11 παρακαλούμε για την τήρηση του προβλεπόμενου από τον ΔΚΚ εξαήμερου για την πραγματοποίηση του συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

1.      Βελέντζας Αθανάσιος

2. Κεφάλας Φραγκίσκος

3. Μαούνη Φλώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Πατέλης Άγγελος

6. Παυλάκη Αγγελική

7. Παυλάκης Ευστράτιος

8. Ραγκούσης Κωνσταντίνος

9. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

10.  Σιέττος Βασίλειος

11.  Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία

12.  Τσιγώνιας Νικόλαος

α/α

Ροκονίδας Κωνσταντίνος