Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, που στοχεύει στην αντιπυρική θωράκιση των σχολείων της Σαντορίνης, είχε αποβεί άγονος στις προηγούμενες προσπάθειες και για αυτό με απόφαση του δημάρχου, Αντώνη Σιγάλα, επαναλαμβάνεται, ώστε να αναδειχτεί οριστικά ανάδοχος για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 290.378,90 ευρώ.

Οι μελέτες πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία με σκοπό να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τη συμμόρφωση των σχολικών μονάδων του Δήμου Θήρας με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θήρας, για την προστασία τόσο των ατόμων που βρίσκονται εντός των κτιρίων, όσο και των ίδιων των κτηρίων και των εγκαταστάσεών του γενικά, έναντι κινδύνου πυρκαγιάς.