Σε κυκλοφορία τίθεται το νέο αυτοκίνητο του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου μας, το οποίο αγοράστηκε με χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την κυκλοφορία του, παραδόθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας για την αξιοποίηση του, για τους σκοπούς του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι".

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατ'οίκον σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με αναπηρία και σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που διαβιούν κυρίως μοναχικά και το εισόδημά τους είναι χαμηλό, με απώτερους στόχους την παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και την αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας κα Ιωάννα Χανιώτη, με σχετική δήλωση της αναφέρει:

«Σκοπός της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση και υποστήριξη του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Βοήθειας σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η απόκτηση του νέου οχήματος. Ευχαριστούμε τη Βουλή των Ελλήνων για την προσφορά της.  Εμείς θα φροντίσουμε για την καλύτερη αξιοποίηση του!!!».