Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει τις κοινωνικές δομές στα νησιά της, αξιοποιώντας τους  ευρωπαϊκούς πόρους που έχει στη διάθεσή της

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00 € έχει  ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Πάρου (υπέβαλλε προς αξιολόγηση σχετικό φάκελο στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, εκπόνησε τον διαγωνισμό και επιβλέπει το έργο).