Σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 206.097.020 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα τα ποσά που θα διατεθούν, μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) είναι τα εξής:

- Επίδομα παιδιού, 30.657 δικαιούχοι 21.092.469 ευρώ

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και όσοι δικαιούνταν το επίδομα παιδιού το 2023 και υπέβαλλαν αίτηση, αλλά και όσοι υπέβαλλαν οριστικά τα δικαιολογητικά τους και εγκρίθηκε η αίτησή τους έως τις 19/1/2024. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν και την έκτακτη δόση του επιδόματος Αλληλεγγύης.

- Επίδομα Στέγασης, 237.491 δικαιούχοι 28.876.611 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, 198.940 δικαιούχοι 43.390.482 ευρώ

- Αναπηρικά, 183.664 δικαιούχοι 84.962.577 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, 686 δικαιούχοι201.828 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών, 5.657 δικαιούχοι 199.119 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, (ν. 1296/1982) 15.167 δικαιούχοι 5.706.280 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, 17.967 δικαιούχοι 7.144.005 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, 11.130 δικαιούχοι 2.848.844 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας, 94 δικαιούχοι 74.932 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης, 10.616 δικαιούχοι 10.660.000 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, 68 δικαιούχοι 31.800 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια, 2.041 δικαιούχοι 182.700 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, 10 δικαιούχοι 10.000 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα, 33 δικαιούχοι 8.622 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής, 564 δικαιούχοι 274.646 ευρώ

- Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, 141 δικαιούχοι 15.263 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού 532 δικαιούχοι 416.842 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 715.458

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.