«Ο Θεός εντός του ιστορικού πλαισίου αποκαλύπτεται στον άνθρωπο για να του φανερώσει την αγάπη Του. Οι Θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη ενισχύουν και καθοδηγούν τον λαό του Θεού.

Με αφορμή τη βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού γίνεται η φανέρωση της Αγίας Τριάδας, είναι μια Θεοφάνεια που συνδέεται με το βάπτισμα του Κυρίου», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ακολούθως, επισημαίνει ότι «Αποκαλύπτεται η Τριαδικότητα του Θεού στην ανθρωπότητα βεβαιώνοντας τη θεότητα του Ιησού, του ενανθρωπήσαντα Υιού και Λόγου του Θεού, με τη μαρτυρία "Ούτος έστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα". Ο Πατέρας ευδοκεί και μαρτυρεί και το Πνεύμα το Άγιο "εν είδει περιστεράς" κατέβηκε επί του Χριστού, που βεβαιώνει τη θεότητά του.

Αποκαλύπτεται το ακατάληπτο μυστήριο της Αγίας Τριάδας.

"Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις".

"Σήμερον η πλάνη κατήργηται, και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται η του δεσπότου επέλευσις". Από σήμερα καταργείται η πλάνη και ο ερχομός του Δεσπότη ετοιμάζει το δρόμο της σωτηρίας μας.

Ο ερχομός του Δεσπότη Χριστού ανοίγει τον δρόμο για τον Παράδεισο, καθώς ο Ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε για χάρη μας, "Σήμερον ο παράδεισος ηνέωκται τοις ανθρώποις, και ο της δικαιοσύνης Ήλιος καταυγάζει ημίν".

"Σήμερον η ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρις αγάλλεται", όπου Δεσπότης σπεύδει να βαπτιστεί για να ανεβάσει ψηλά τον άνθρωπο και "και χορός αγίων εκκλησιάζει ημίν, και άγγελοι μετά ανθρώπων συνεορτάζουσι"».

Τέλος, εμφατικά σημειώνει: «"ήμερον λαμπαδοφεγγεί πάσα η κτίσις άνωθεν". Σήμερα φωτίζεται από τον ουρανό ολόκληρη η κτίση.

Σήμερα ευλογείται η κτίσις και σύμφωνα με τον Άγιο Ιππόλυτο Ρώμης γίνεται συμφιλίωση των ορατών με τα αόρατα, γεμίζουν με χαρά τα ουράνια τάγματα, θεραπεύονται τα επίγεια νοσήματα, γίνονται γνωστά τα ακατάληπτα, και συμφιλιώνονται τα διεστώτα.

Σήμερα οι πιστοί φωτίζονται με το θεϊκό φως.

Σήμερα οι πιστοί αγιάζονται και γνωρίζουν τον Τριαδικό Θεό σε μια σωτήρια πανήγυρι στην οποία συμμετέχει όλη η κτίση, τα επουράνια και τα επίγεια».