Παρέμβαση στην Βουλή πραγματοποιήθηκε από τον βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππο Φόρτωμα, με αντικείμενο την παράταση του μέτρου αντικατάστασης των φορολογικών μηχανισμών και της διασύνδεσης τους με POS, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς και τον μη καταλογισμό προστίμων ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπαιτιότητα των επιχειρήσεων για την εμπρόθεσμη συμμόρφωση.

Ο βουλευτής έφερε στην Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την από 21.6.2025 επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για το κρίσιμο αυτό ζήτημα θέτοντας προς τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, το σχετικό αίτημα για παράταση και τον μη καταλογισμό προστίμων σε περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητας των επιχειρήσεων.

Με το έγγραφό του αυτό, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, επισημαίνει ότι εκπνέει η προθεσμία για την απόσυρση των Ειδικών Αφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και των απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), αλλά δυστυχώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της έντασης της εποχικότητας στην λειτουργία των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις στην αγορά που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο καθεστώς εντός των προθεσμιών.

Περαιτέρω, ο κ. Φόρτωμας επισημαίνει ως αρνητικούς παράγοντες για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση το έλλειμμα τεχνικών, καθώς και ότι οι υφιστάμενοι επαγγελματίες του κλάδου δεν επαρκούν και δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα αιτήματα. Περαιτέρω, τονίζει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στην αγορά οι νέου τύπου μηχανισμοί ΦΗΜΑΣ-εστιατορίων, καθώς και ότι ακόμα και σήμερα το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να υποστηρίξει την αγορά, καθώς δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα νέων συσκευών POS που να διασυνδέονται με τις ταμειακές μηχανές και ταμειακές με λογισμικό ERP, όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο στην επιστολή του.

Τέλος, ο κ. Φόρτωμας σημειώνει ότι στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων υπάρχει κακή κάλυψη δικτύου ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά πολλά από τα μέλη του Επιμελητηρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα στην εφαρμογή τέτοιων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και να καθίσταται αναγκαία η σχετική παράταση.