Στο ποδήλατο στρέφεται και η Μύκονος, για τις καθημερινές μετακινήσεις της, μπαίνοντας στην ομάδα των νησιών που ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούν την συγκεκριμένη μέθοδο μετακίνησης, για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας. Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του νησιού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων για τον Δήμο Μυκόνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο αναμένεται να ανέλθει στα 310.000 ευρώ και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, μίλησε στην "Κοινή Γνώμη" για το σημαντικό έργο της τοποθέτησης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο νησί, τονίζοντας, ότι, "o Δήμος Μυκόνου τα τελευταία χρόνια συμμετάσχει σε όλες τις ανοιχτές προσκλήσεις για χρηματοδότηση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι και από το πρόγραμμα υποδομών και μεταφορών πετύχαμε και σε εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 310.000 ευρώ για τη δημιουργία μίσθωσης δημοσίων ποδηλάτων σε δημόσιους χώρους. Ο διαγωνισμός έτρεξε και σύντομα θα γίνει και η εγκατάσταση. Στόχος μας είναι στη Μύκονο να ενισχύσουμε την μετακίνηση με ποδήλατα κάνοντας φιλικότερες τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών αλλά μειώνοντας τον θόρυβο και το κυκλοφοριακό φόρτο. Τα νησιά μας έχουν ανάγκη από φιλικότερους τρόπους μετακίνησης για τη βιωσιμότητά τους. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα αποτελέσουν έναν ακόμη εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης στο νησί μας, μεγαλώνοντας την ποικιλία και τις εναλλακτικές που θα παρέχουμε σαν προορισμός στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Η μείωση του θορύβου, η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρωταρχικές προτεραιότητες στη χάραξη δημόσιων πολιτικών."