Το Δημοτικό Συμβούλιο στην τακτική δημόσια συνεδρίαση που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προέβη στην συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Μέριμνας Δήμου Πάρου, η οποία αποτελείται από 11 μέλη.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας μέλη τις επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

1. Άγγελος Πιτσικάλης

2. Αλέξης Γκόκας

3. Παναγιώτης Δημόπουλος

4. Δημήτρης Κεντρωτής

5. Κωνσταντίνος Λουκής

6. Νικόλαος Μαρινάκης

7. Κατερίνα Μόσχου

8. Κονδυλία Πουλίου

9. Άγγελος Τσιγώνιας

Με αναπληρωματικά μέλη:

1. Jasmine Pipart

2. Ελισσάβετ Μπογιατζή

Από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας μέλος της επιτροπής ορίστηκε ο Βασίλης Τριβυζάς με αναπληρώτρια την Δώρα Σαρρή Παπακυρίλλου.

Από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας μέλος της επιτροπής ορίστηκε ο Νίκος Τσιγώνιας με αναπληρωτή τον Στρατή Παυλάκη.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς στα πλαίσια της συγκρότησης της Επιτροπής Αγροτικής Μέριμνας του Δήμου Πάρου, με σχετική δήλωσή του αναφέρει:

«Ο Πρωτογενής τομέας της Πάρου τα τελευταία χρόνια δέχεται μεγάλες πιέσεις από την ανοικοδόμηση που λαμβάνει χώρα στο νησί μας. Αφουγκραζόμαστε  τις ανησυχίες των συμπολιτών μας που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα και έχουμε υποχρέωση να τους προστατέψουμε.

Πρέπει να στοχεύσουμε στη διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα, έτσι ώστε να γίνουν οι στυλοβάτες ενός διαφορετικού βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου που θα συνδυάζει την οικονομική ευημερία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Προτεραιότητά μας είναι να συμβάλουμε στην προώθηση των μοναδικών και γνήσιων τοπικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζουν τον τόπο μας και την γαστρονομία του  και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας.

Στα μέλη της επιτροπής Αγροτικής Μέριμνας του Δήμου Πάρου εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο τους!».