Το πρόγραμμα του συμμετοχικού σχεδιασμού & ολικής αναδιαμόρφωσης του σχολείου μας προέκυψε  μετά από μια μακροχρόνια διεργασία πολλαπλών συζητήσεων και αναζητήσεων με γονείς και  δασκάλους, κατά την οποία προσδιορίστηκαν σε πρώτο επίπεδο οι βασικές αρχές που θα θέλαμε να  αντανακλώνται στη διαμόρφωση του προαυλίου, οι οποίες είναι:

o Να είναι ασφαλές

o Να είναι ανθρώπινο

o Να είναι αισθητικά όμορφο και πλούσιο σε ερεθίσματα για όλα τα παιδιά

o Να βασίζεται στις αρχές της συμπερίληψης, όντας προσβάσιμο για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως  ιδιαιτεροτήτων και ικανοτήτων

o Να έχει υλικά που σέβονται το περιβάλλον, να συσχετίζεται και να αναδεικνύει το φυσικό  οικοσύστημα της Πάρου και να είναι βιώσιμο, φέρνοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  στην πράξη, μέσα από τις αρχές της αειφορίας, στο σχολείο μας

o Να υπηρετεί την αρχή της δικαιοσύνης προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες όπου χρειάζεται  ώστε να έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες στο χώρο του σχολείου τους

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εθνικών προδιαγραφών για τα προαύλια και έχοντας γνώση των  αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αναζητήσαμε και καταφέραμε να έχουμε στο πλευρό μας το μη κερδοσκοπικό  οργανισμό Kukuk Kultur e.V της εταιρείας Kukuk Freilung, με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή  οικολογικών χώρων αναψυχής σε πολλές χώρες της Ευρώπης και με πιστοποίηση ευρωπαϊκών  προδιαγραφών (λεπτομερής παρουσίαση τους στο site www.kukukfreiflug.de και www.kukuk-kultur.de).  Την προσπάθεια επίσης θα στηρίξει η ‘δέλτα δύο’ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με δράση στο χώρο  της αισθητικής παρέμβασης μέσω της τέχνης, με κοινωνικό & περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έχοντας  έμπειρα μέλη στο σχεδιασμό μελετών εξωτερικών χώρων αλλά και στην εκπαίδευση ανάπτυξης  δεξιοτήτων και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η πορεία του προγράμματος περιλαμβάνει:

α. Συμμετοχικό σχεδιασμό του προαυλίου

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής ιδεών, αναγκών και επιθυμιών με τη σχολική  κοινότητα. Έχουμε ήδη υλοποιήσει εργαστήρια εικαστικής, λεκτικής και ομαδοσυνεργατικής καταγραφής των επιθυμιών των μαθητών, είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη  συλλογή των αναγκών και προτάσεων τους και έχουμε ήδη κάνει ανοιχτή συνάντηση με γονείς,  κηδεμόνες και φίλους του σχολείου, για τον ίδιο λόγο αλλά και συγκροτώντας ομάδες εθελοντών. Αυτή  τη στιγμή προχωράει η σταδιακή μελέτη του χώρου, σε συνεργασία με την ‘Kukuk kultur’ και την ‘δελτα  δύο’. Η μελέτη θα αφορά τόσο το τμήμα που θα υλοποιηθεί αρχικά από τους εθελοντές από τη Γερμανία

όσο και σε δεύτερο χρόνο την ολική αναδιαμόρφωση του προαυλίου. Σημαντικό κομμάτι του  σχεδιασμού περιλαμβάνει και η διαμόρφωση της «πράσινης» εικόνας του προαυλίου, καθώς και η  δημιουργία βοτανόκηπου, συλλογής ομβρίων υδάτων, κομποστοποίησης κλπ.

β. Υποδοχή των Γερμανών εθελοντών από την Kukuk Kultur e.V.

H ομάδα περίπου 30 ατόμων από την Γερμανία (νέοι 15-18 ετών, παιδαγωγοί και ειδική ομάδα  υποστήριξης έργου) θα έρθει στο σχολείο μας από τις 13 έως 24 Απριλίου, για τη δημιουργία του πρώτου  μέρους του προαυλίου. Την ίδια περίοδο δικοί μας εθελοντές και μέλη της ‘δέλτα δύο’ θα συνεργαστούν  και θα συμβάλλουν ώστε να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και να μπει η βάση για τα επόμενα βήματα.

γ. Περαιτέρω βήματα αναδιαμόρφωσης προαυλίου

Με βάση τη μελέτη που θα έχει ολοκληρωθεί, θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες παρεμβάσεις με σκοπό  το προαύλιο να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο 2022. Παράλληλα εκδηλώσεις και δράσεις οικονομικής  ενίσχυσης θα οργανωθούν για να στηρίξουν την προσπάθεια.

δ. Η όλη πορεία θα συνεχίζεται συμμετοχικά και μέσα από συνεχείς συναντήσεις των παιδιών,  εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, μέσω των συλλογικών  φορέων και επαγγελματιών. Ήδη προγραμματίζονται συναντήσεις ενημέρωσης στο επόμενο χρονικό  διάστημα.

Το πρόγραμμα βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία ανατροφοδότησης και προσαρμογής με βάση τα  δεδομένα που προκύπτουν αλλά και τον κύκλο των ανθρώπων και των φορέων που θα θελήσουν να  πλαισιώσουν την προσπάθεια μας.

Επιθυμία μας να βρεθούμε και να συν-δημιουργήσουμε με όσους περισσότερους μπορούμε, βάζοντας  ένα λιθαράκι στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών αλλά και στη φροντίδα του τόπου που  ζούμε ☺