Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Δημαρχείο Πάρου πραγματοποιήθηκε η πρώτη από κοινού συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ)» του Δήμου Πάρου, μεταξύ της «Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί-Ροϊκος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», της διοίκησης του Δήμου Πάρου, του Έπαρχου Πάρου, εκπροσώπων των αρμόδιων Δημοτικών Υπηρεσιών και Φορέων.

Η σύμπραξη «Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί - Ροϊκος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»,  έχει αναλάβει την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο λειτουργεί ως Εργοδότης για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αλληλοενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τυχόν προβλήματα, ιδιαιτερότητες, περιορισμούς, δεσμεύσεις, ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διερευνηθούν/αξιολογηθούν από την ομάδα μελέτης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση της πλέον αποδεκτής και βιώσιμης πρότασης χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του Δήμου μας.

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της μελέτης για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου Πάρου υπογραμμίστηκε η σημασία της ανάπτυξης του βέλτιστου δυνατού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών ώστε το υπό σύνταξη ΤΠΣ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες, ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού μας. Το επόμενο διάστημα θα κληθούν οι φορείς και οι κάτοικοι του νησιού μας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την χωροταξική ανάπτυξη και οργάνωση της Πάρου. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε τρία περίπου χρόνια με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Στα πλαίσια της πρώτης ενημερωτικής συνάντησης για την εκπόνηση της μελέτης του ΤΠΣ του Δήμου Πάρου, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωση του αναφέρει:

«Η εκπόνηση του ΤΠΣ του Δήμου Πάρου θα καθορίσει την τύχη του νησιού μας για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια. Αποτελεί ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των απαραίτητων μελετών και αφετέρου, συμμετοχικές διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και κοινωνικής διαβούλευσης οι οποίες θα διασφαλίσουν το Δημοκρατικό προγραμματισμό σε τοπικό επίπεδο.

Το ΤΠΣ θα πρέπει να στοχεύει στις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου.

Προτεραιότητα μας είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου του νησιού μας, ώστε να μην αλλοιωθεί περαιτέρω η φυσιογνωμία του. Να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των διαθέσιμων φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως αυτοτελείς αξίες και παράλληλα να τους εντάξουμε στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους της «Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί - Ροϊκος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε», για την πρώτη λεπτομερή ενημέρωση. Από πλευρά μας προσβλέπουμε στην αγαστή συνεργασία μας στο μέλλον ώστε να επιτευχθεί η πλέον αποδεκτή πρόταση χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το νησί μας που θα διασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».