Την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με Τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1o Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της 05/04/2024.

ΘΕΜΑ 2o Επικαιροποίηση της με αρ. 53/28-11-2019 (ΑΔΑ: Ω144ΟΚΔΠ-ΟΡΤ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ με θέμα: «Ορισμός υπόλογου διαχείρισης των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση παραλαβής και εξόφλησης δαπάνης για την κατάρτιση νομικής γνωμοδότησης, αναφορικά: Α) με την συνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 5092/2024, που αφορούν την παραχώρηση χρήσης τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας και την απόδοση της σχετικής αποφασιστικής αρμοδιότητας κατ΄ αποκλειστικότητα στο Ελληνικό Δημόσιο δια των Κτηματικών Υπηρεσιών και η ΕΤΑΔ Α.Ε., και Β) με την παρουσίαση και πρόταση όλων των δυνατών σχετικών εξωδικαστικών και δικαστικών ενεργειών.

ΘΕΜΑ 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ‘’τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για την έγκαιρη πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα’’.

ΘΕΜΑ 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα ¨Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο¨. Σχετ. Απόφαση αρ.1/10-06-2024 Τ.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Ερμούπολη, Σύρος 84100, T. 22810 82875, F.22810 81131 Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 01, Ρόδος 85100, T. 22410 44645, F. 22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr

ΘΕΜΑ 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα ¨ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στα νησιά¨. Σχετ. Απόφαση αρ.2/10-06-2024 Τ.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα ¨Κανονισμός Πυροπροστασίας¨. Σχετ. Απόφαση αρ.3/10-06-2024 Τ.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ‘’κατεπείγουσα ανάγκη στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Σύμης και κατάργηση των παράλληλων νόμων’’.

ΘΕΜΑ 9ο Αντικατάσταση κ. Καλοπήτα Βάιου Τσαμπίκου Δημ. Συμβ. Δήμου Ρόδου και π. μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΔ, λόγω έκπτωσης, από οριζόμενο εκπρόσωπο: Α) στο Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου Β) στη Γ.Σ. του Κ.Ε.Κ. Νομού Δωδεκανήσου ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.’’, Γ) στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο

ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία ‘’ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ’’ και ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΠΕΔΙΑ 2.0

ΘΕΜΑ 11ο Αντικατάσταση εκπροσώπου και αναπληρωτή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ‘’Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας’’.

ΘΕΜΑ 12ο Επισκευή – συντήρηση παραχωρούμενων κατά χρήση οχημάτων για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου με σχέση χρησιδανείου από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 13ο Αίτημα Δήμου Μεγίστης Ν. Δωδεκανήσου για παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος.

ΘΕΜΑ 14ο Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για τον καθαρισμό των γραφείων των δύο (2) Τοπικών Παραρτημάτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της ΠΕΔ.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση απόσυρσης και καταστροφής απαξιωμένου πάγιου εξοπλισμού του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση λειτουργικών δαπανών και τροποποίηση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 17ο Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 24 - 32 /2024 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

1ο Αίτημα Δήμου Σίφνου για χρηματοδότηση από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου του 16ου Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας ‘’Νικόλαος Τσελεμεντές’’, (Σεπτέμβριο 2024).

2ο Αίτημα – πρόταση της Κυκλαδικής Εταιρείας Ανάπτυξης για την υποστήριξη του 8ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου ‘’Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη’’.

3ο Αίτημα Λαογραφικού Αρχείου Σύμης για οικονομική ενίσχυση στην έκδοση 2τομου Λεξικού με τον τίτλο: ‘’Αντιλεξικόν του Διαλεκτικού της Σύμης των Δωδεκανήσων’’.

4ο Αίτημα Κώστα Ε. Σκανδαλίδη για κάλυψη εκδοτικής δαπάνης του νέου του βιβλίου με τον τίτλο: ‘’Παροιμίες και Παροιμιακές Εκφράσεις από τα Δωδεκάνησα (Ανθολόγηση)’’ με εκδότη τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.

5ο Αίτημα Δήμου Νάξου χρηματοδότησης της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘’2η Χορευτική Σύμπραξη Κυκλάδων’’  

6ο Αίτημα ‘’Ο ΘΙΑΣΟΣ’’ Εταιρεία Θεάτρου για πραγματοποίηση εργαστηρίων για παιδιά.