Στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου εκπονείται και ψηφίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και το επιχειρησιακό σχέδιο .

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Δηλαδή αναφέρεται στις υποδομές που χρειάζονται (θα χρειαστούν) , στις τοπικές επενδύσεις αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ , με πρωταρχικό στόχο την ποιότητα ζωής των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Η  διαδικασία και η μέθοδος που ακολουθείται είναι κοινή, αυτοματοποιημένη πια και πολλές φορές αντιγραφή και επικόλληση προηγούμενων εκδόσεων , διανθισμένη με τα νεότερα στοιχεία.

Μαζί φυσικά θα έπρεπε να σχεδιάζεται (εδώ είναι τα δύσκολα που οι περισσότεροι αποφεύγουν) και μία στρατηγική για το μέλλον , που θα βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος , καθώς και σε προβλέψεις βραχυπρόθεσμες και όπου αυτό είναι δυνατόν στις πιο μακρινές (κυρίως μελέτες για έργα υποδομών, αλλά όχι μόνο).

Ανάλυση λοιπόν της παρούσας κατάστασης, σενάρια απεικόνισης του μέλλοντος και των τάσεων που επικρατούν, διαμόρφωση κατευθύνσεων και δράσεων, προσδιορισμός του «οράματος» , δηλαδή που θέλουμε να πάμε και γιατί.

Όλα αυτά μετά από προτάσεις ,ιδέες , διαβούλευση και επίπονη προσπάθεια με ειδικούς επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες καθώς και με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους αιρετούς.

Άρα ο πρώτος ,σημαντικότερος από όλους παράγοντας, είναι πως αποτυπώνεται ο σχεδιασμός και το «όραμα» που απαραιτήτως θα πρέπει να υπάρχει για το μέλλον, καθώς και οι συγκεκριμένες κινήσεις  (βήμα- βήμα) που πρέπει να ακολουθηθούν.

Εδώ μπαίνουν πολλά ερωτήματα.

Τι από όλα αυτά θα γίνει , τι θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (θα είναι σωστά και επικαιροποιημένα τα στοιχεία;) και σε τελική ανάλυση ποια θα είναι η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημοτικού Συμβουλίου , θα προτείνει κάποιος κάτι συγκεκριμένο και μελετημένο, θα ακολουθούνται και θα εφαρμόζονται τα προτεινόμενα και ψηφισμένα καμιά φορά, θα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις , θα ορίζονται υπεύθυνοι υλοποίησης και παρακολούθησης και αν ναι τι θα κάνουν , ή απλώς θα μπαίνουν στο συρτάρι για να ξαναβγούν σε λίγα χρόνια με μικρές μεταβολές και εν τω μεταξύ η πορεία που ακολουθείται θα είναι «βλέποντας και κάνοντας » , ευελπιστώντας στην ευσυνειδησία και το φιλότιμο των υπηρεσιών και των εργαζόμενων, ακολουθώντας τις ίδιες πρακτικές αν και τα δεδομένα θα έχουν στο μεταξύ αλλάξει ;

Επίσης καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου θα πρέπει να είναι σε τελική ανάλυση μία ομάδα (Δημοτική πλειοψηφία - συνεργασία Δημοτικών Παρατάξεων- πολίτες- φορείς κλπ) , που όχι μόνο να προωθεί τις αλλαγές αλλά και θα διεκδικεί την ιδιοκτησία αυτών κάθε στιγμή και σε κάθε φάση τους.

Σε τελική ανάλυση μετά από όλη αυτή την προσπάθεια … να τις πιστεύει.

Πολλά τα «θα» … και οπωσδήποτε χρειάζεται υπομονή λίγων μηνών …

Μετά κάτι θα ξέρουμε...