Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της Πολεοδομίας του Δήμου εξακολουθούν και παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο του 2023. Ο δήμαρχος Πάρου είχε την δυνατότητα να συγκαλέσει γενική συνέλευση της «Αναπτυξιακής» από πρώτης Φεβρουαρίου, ώστε εκτός των άλλων να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα ξεμπλοκαριστείκατά την άποψη της δημοτικής αρχής το ζήτημα της πληρωμής των υπαλλήλων. Δώδεκα ημέρες μετά καμιά πρωτοβουλία από μέρους του ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, απλήρωτοι.

Κοντά σε αυτά «σκάνε» και τα επόμενα. Οι πρώην εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στα νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν ( ΚΔΕΠΑΠ και ΚΠΠΑ) και σημερινοί υπάλληλοι του Δήμου Πάρου παραμένουν απλήρωτοι για τον Ιανουάριο.

Τι δεν πάει καλά και ποιος αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη για αυτές τις καταστάσεις κύριε δήμαρχε;