Ο Δήμος Πάρου υπέβαλε σήμερα 06/07/2022 προς το Υπουργείο Εσωτερικών τις ώριμες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τη χρηματοδότηση δύο εμβληματικών αθλητικών χώρων στη Νάουσα και την Παροικία. Συγκεκριμένα και σε συνέχεια της επίσκεψης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα στην Πάρο τον περασμένο Ιανουάριο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου από Κοινού με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρου-Αντιπάρου-Αμοργού ανέλαβαν την υποχρέωση να ωριμάσουν σε πολύ μικρό χρόνο τις απαραίτητες μελέτες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα σχετικά έργα.

Πρόκειται για το έργο της Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση «ΖΕΥΛΑΚΙ» Δ.Δ. Παροικιάς Δ. Πάρου με προϋπολογισμό 3.138.817,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το κλειστό γυμναστήριο πρόκειται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάρου επιφανείας 12 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Ζευλάκι».

Το γυμναστήριο θα έχει εμβαδόν βάσει μελέτης 1.236,67τ.μ. και η δόμηση που πραγματοποιείται είναι 1.500,11τ.μ. Το κτίριο θα τοποθετηθεί στη Βόρεια πλευρά του οικοπέδου ώστε έμπροσθεν του να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες και μελλοντικά να είναι εφικτή η ανέγερση επιπρόσθετων αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. κολυμβητήριο) στη νοτιοανατολική άκρη του οικοπέδου. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κερκίδες, αποδυτήρια αθλητών, τουαλέτες αθλητών και κοινού.

Επίσης, το κτίριο θα έχει τέσσερις εισόδους, εκ των οποίων οι δύο θα εξυπηρετούν το κοινό και θα οδηγούν στις κερκίδες και στις τουαλέτες κοινού και η μία θα χρησιμοποιείται από τους αθλητές και θα οδηγεί στους χώρους εξυπηρέτησης αυτών και στο χώρο άθλησης. Ο χώρος άθλησης θα έχει άλλες τρεις θύρες, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την είσοδο αθλητών ΑΜΕΑ αλλά και σαν έξοδοι κινδύνου για τους αθλητές. Επιπροσθέτως, θα υπάρχει ακόμα μια είσοδος ΑΜΕΑ , η οποία θα οδηγεί σε ειδικό WC αλλά και σε κατάλληλο αναβατόριο το οποίο θα καταλήγει σε θέσεις κατάλληλες για ΑΜΕΑ.

Ο κεντρικός χώρος θα έχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 8.50 μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.  Στη βορειότερη θέση του κτιρίου μπορούν να τοποθετηθούν οι βοηθητικοί και οι Μηχανολογικοί χώροι του κτιρίου.

Για την πρόσβαση των επισκεπτών προβλέπεται χώρος στάθμευσης πλησίον του κτιρίου , ενώ η περιμετρική μονόδρομη οδός επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακή σύγχυση και να μην δεσμεύεται άδικα ελεύθερος χώρος για τη δημιουργία κίνησης αναστροφής των οχημάτων.

Τέλος, στη νοτιοδυτική άκρη του κτιρίου δημιουργείται χώρος μικρότερου ύψους για τη στέγαση του  κυλικείου και την τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία της κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή Κάμπος-Αγροκήπιο Νάουσας με προϋπολογισμό 1.597.988,00 € (με ΦΠΑ).

Αρχικά θα γίνει η απαραίτητη διαμόρφωση του εδάφους ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη υπόβαση προς την επίστρωση του χλοοτάπητα. Θα γίνει εκσκαφή και δημιουργία υπόβασης αποτελούμενη από σκύρα οδοστρωσίας. Έπειτα αφού γίνει επιδιόρθωση των ρύσεων, εφαρμόζεται θερμό ασφαλτόμιγμα και ακολουθεί τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών απορροής ομβρίων.

Στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαμορφωμένης επιφανείας με μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και τοποθέτησή του εγκάρσια του διαμήκους άξονα του γηπέδου αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία τεντώματος και εξομάλυνσης των ρολών ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο.

Τέλος, γίνεται η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου µε λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα µε όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA, η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, διάστρωση χαλαζιακής άµµου και ελαστικών µικροσφαιριδίων καθώς και η τοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισμού του γηπέδου όπως εστίες ποδοσφαίρου και πάγκοι διαιτητών.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος υπογράφοντας τα δύο σχετικά τεχνικά δελτία έκανε την ακόλουθη δήλωση: Συνεπείς πάντοτε στις δεσμεύσεις μας εργαστήκαμε συλλογικά από κοινού, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου και ο νεοσύστατος Αναπτυξιακός Οργανισμός μας προκειμένου να ωριμάσουμε και να πετύχουμε τη χρηματοδότηση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων που αποτελούν για χρόνια αίτημα των δημοτών μας αλλά και δική μας δέσμευση και όραμα ως δημοτική αρχή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γι’ αυτήν την εξέλιξη και εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της χρηματοδότησης. Η ενίσχυση του αθλητισμού και των υποδομών του παραμένουν μια σταθερή και συνεχή επιδίωξη της δημοτικής μας αρχής.