Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα τιμολογιακή πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων που αποφάσισε ομόφωνα και με τη συμμετοχή του Δημάρχου Πάρου, η Γενική Συνέλευση του  Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου.

Έτσι οι «αντιστασιακές ντουφεκιές» που έριξε ο Μ. Κωβαίος στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/21 παρουσία του Περιφερειάρχη, ήταν στον αέρα.

Δεν σεβάστηκε ακόμα ούτε την απόφαση των συμβούλων του, που ο ίδιος τους πρότεινε να υιοθετήσουν!!!

Το κόστος βέβαια αυτής της τιμολογιακής πολιτικής θα κληθούν να το πληρώσουν οι δημότες και το οποίο κάθε χρόνο θα  αυξάνεται δραματικά, σαν αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικότερα:

Επιβάλλεται το λεγόμενο «τέλος ταφής» για τα απορρίμματα που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ με τιμή είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο για το έτος 2022 και το οποίο θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής έχει οριστεί σε σαράντα πέντε (45) ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 2027 στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων!

Η επιβολή του  «τέλους ταφής» για το 2022 στον Δήμο Πάρου,  ανέρχεται στο ποσό των 233.438,87 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το «τέλος ταφής» ήταν πρόβλεψη του ν.4042/2012 της κυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΛΑΟΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015 το αντικατέστησε με το χαράτσι της «περιβαλλοντικής εισφοράς». Τώρα, η κυβέρνηση της ΝΔ επανήλθε με το ν.4819/2021 και επιβάλλει το «τέλος ταφής» που θα εισπράττουν οι ΦοΔΣΑ από τους Δήμους- μέλη τους.

Τα χαράτσια αυτά, εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης επιβολής πρόσθετων φοροεισπρακτικών μέτρων στα λαϊκά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη μια και  υπέρ των αναγκών και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων από την άλλη .

Η υποταγή και της δικής μας Δημοτικής Αρχής  στη πολιτική παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στους ιδιώτες, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων  και του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το Δήμο μας, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων από τις 280.000 €  το 2020 , έφτασε στις 371.156 € το 2021, γεγονός που απέκρυψε ο Δήμαρχος στο παρελθόν. Για το 2022, ως πρωτοχρονιάτικος μποναμάς, προβλέπεται  η εισφορά του Δήμου Πάρου να είναι 733.879 €, δηλαδή σε σχέση με το 2020 αύξηση της τάξης του 161%!!!

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η προβλεπόμενη αύξηση των δημοτικών τελών  για φέτος από 22% μέχρι και 49%, που ήδη η δημοτική αρχή πέρασε  στην Οικονομική Επιτροπή  κατά πλειοψηφία, απόφαση που θα δυσκολέψει παραπέρα τη διαβίωση των λαϊκών οικογενειών και των αυτοαπασχολούμενων, με  το κύμα ακρίβειας που τους πλήττει ήδη αυτή την περίοδο.

Σταθήκαμε στο παρελθόν, στεκόμαστε και σήμερα απέναντι σ’ αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις και πρακτικές.

Η δική μας θέση μας είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο το όφελος του λαού, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

  • Κατάργηση όλων των νόμων που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να φορτώνονται πρόσθετα βάρη στις πλάτες των δημοτών στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας.
  • Δημόσιος φορέας, με εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων,   με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, μόνιμο προσωπικό που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεραιότητες του σχεδιασμού να είναι:

  • Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
  • Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).
  • Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.
  • Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
  • Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.
  • Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
  • Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
  • Καμία εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων  και της ανακύκλωσης.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και βέβαια  βρίσκεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, συμφέροντα, που με την πολιτική τους διασφαλίζουν κυβέρνηση και τοπική διοίκηση .