ΝΑΟΥΣΑ: 1/3/24,  4/3/24,  8/3/24

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:1/3/24,  8/3/24

*ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ. ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 1/3/24

(θα τροποποιηθεί μετά τον αναμενόμενο διορισμό ιατρών)