Η ΔΕΥΑΠ, με την συνδρομή εξειδικευμένης εταιρίας και πολλών τοπικών συνεργατών, υλοποιεί αυτές τις ημέρες προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής των δικτύων αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

Ειδικότερα, με την χρήση ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας γίνεται ο έλεγχος, η βιντεοσκόπηση και ο καθαρισμός των κεντρικών αγωγών, ενώ μετά ακολουθεί η επισκευή οπών και βλαβών που εντοπίζονται.

Βασικός στόχος είναι η συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και η διασφάλισης της σωστής λειτουργίας του, ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. Το δίκτυο καθαρίζεται και επισκευάζεται από μέσα, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν πολυδάπανες και χρονοβόρες εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αποτροπή εισροής θαλασσινού νερού στους παραθαλάσσιους αγωγούς. Τα βασικά οφέλη που αναμένονται είναι:

– Καθαρισμός και απόφραξη του κεντρικού δικτύου, ενόψει της αυξημένης καλοκαιρινής χρήσης.
– Αποτροπή περιστατικών υπερχειλίσεων σε φρεάτια και μηχανοσίφωνες.
– Μείωση άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος, εξαιτίας μεταφοράς θαλασσινού νερού.
– Μείωση βλαβών που οφείλονται στην διάβρωση των μηχανημάτων εξαιτίας του θαλασσινού νερού.
– Βελτίωση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, ο οποίος επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία θαλασσινού νερού.

Η συγκεκριμένη δράση στοιχίζει πάνω από 170.000€, ενώ σε ετήσια βάση δαπανώνται τουλάχιστον 300.000€ από ιδίους πόρους για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου.

Ειδικά φέτος, ναυλώθηκε ειδικό σκάφος για την μεταφορά μεγάλων μηχανημάτων και εξοπλισμού σε σημεία που δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, όπως στην παραλία Αγ. Δημητρίου Νάουσας.

Το παραπάνω όμως, δύσκολο και πολυδάπανο έργο, δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα χωρίς τη συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρηματιών του τόπου. Για αυτό, υπενθυμίζεται ότι:

– Απαγορεύεται η απόρριψη στο δίκτυο αποχέτευσης από ιδιώτες, οικίες, επιχειρήσεις ή καταστήματα, για οτιδήποτε άλλο εκτός από αστικά λύματα. Δηλαδή, δεν πετάμε στην αποχέτευση προϊόντα εκσκαφών, υπολείμματα χρωμάτων και οικοδομικών υλικών, σκουπίδια κτλ
– Απαγορεύεται η σύνδεση απορροών ομβρίων υδάτων και υδρορροών από ταράτσες, μπαλκόνια ή αυλές στο δίκτυο αποχέτευσης.
– Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια και ξενοδοχεία με κουζίνα υποχρεούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση ειδικού λιποσυλλέκτη, σε συμμόρφωση και με την άδεια λειτουργίας τους. Απαγορεύεται η απόρριψη στην αποχέτευση μαγειρικών λιπών, ελαίων και υπολειμμάτων τροφής, καθώς προκαλούν σοβαρά προβλήματα εμφράξεων σε αγωγούς και αντλιοστάσια, ενώ είναι η βασική αιτία για εμφάνιση εντόμων και κατσαρίδων στα φρεάτια.

Η ΔΕΥΑΠ θα συνεχίσει την προσπάθεια για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Πάρου.