Πριν από λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος κ. Μπαφίτης Γεώργιος εκπροσωπώντας το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, καθώς και εκπρόσωποι των Εργαζομένων, σε υλοποίηση της υπ. αρίθμ. 111/2023 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου καινούργιο υδραυλικό εργαλείο κοπής-διαστολής απεγκλωβισμού (συνοδευόμενο από την μπαταρία και τον φορτιστή του).

Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός ήταν αξίας 12.400€ και θα βοηθήσει καθοριστικά στην διεκπεραίωση δύσκολων και επικίνδυνων καθηκόντων που αναλαμβάνουν καθημερινά οι Πυροσβέστες.

Η ΔΕΥΑΠ, σαν Δημοτική Επιχείρηση, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής και της ευρύτερης προσφοράς στην τοπική κοινωνία, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενίσχυση φορέων που προσφέρουν πολύπλευρα στον τόπο μας.