Πριν από τρία περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, των αρχαίων λατομείων, αναλάβαμε τη  πρωτοβουλία και φέραμε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση συντονιστικής και άλλων επιτροπών για το ζήτημα αυτό.

Επανειλημμένα θέσαμε στην επιτροπή και το Δήμαρχο προσωπικά, ότι ανάδειξη του χώρου χωρίς επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρξει. Για το λόγο αυτό ζητούσαμε να προκαλέσει συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού ώστε να τεθεί το ζήτημα και να βρεθεί λύση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες της έκτασης ταλαιπωρούνται αναμένοντας λύση εδώ και τριάντα περίπου χρόνια.

Αντίθετα με την όποια θετική εξέλιξη φτάσαμε στο σήμερα. Η έκταση στην οποία βρίσκονται οι στοές των αρχαίων λατομείων να αποτελούν αντικείμενο πώλησης σε επιχειρηματικό όμιλο, αποτέλεσμα της αδιαφορίας, της μεθόδευσης και της συναίνεσης του Μ. Κωβαίου.

Αποτελεί όνειδος μια τέτοια εξέλιξη.Αυτό το έγκλημα πρέπει να αποτραπεί.

Καλούμε κάθε σύλλογο, κάθε φορέα, κάθε πολίτη με σεβασμό στη κληρονομιά αυτού του τόπου να αντιδράσει και να απαιτήσουμε:

  • Να μην ξεπουληθεί η ιστορία της Πάρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει άμεσα θέση.