Μεταξύ των άλλων στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα :

  1. Καταθέσαμε ψήφισμα, που ψηφίστηκε ομόφωνα, κατά της απαράδεκτης, αντιδημοκρατικής νομοθετικής ρύθμισης από την κυβέρνηση της ΝΔ, που με διοικητικά μέτρα, περιορίζει τα δικαιώματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα Δημοτικά Συμβούλια. Ανάμεσα στα άλλα, καταργεί το δικαίωμά τους να θέτουν προς συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια, θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
  2. Ρωτήσαμε αν έχουν αδειοδοτήσεις οι δραστηριότητες  που υπάρχουν επι της επαρχιακής οδού Παροικιάς- Νάουσας στο ύψος των Αγ. Αποστόλων. Στη περίπτωση που υπάρχουν, αν τηρούνται οι σχετικές άδειες και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η δημοτική αρχή σε περίπτωση παραβατικότητας. Πρόκειται για ερώτηση που τελευταία φορά κατατέθηκε στις 8-9-21 !
  3. Το 2017, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «ΡΗΓΑΣ Α.Ε.» είχε παραβιάσει τους όρους μίσθωσης και είχε παραβεί τις νόμιμες άδειες εκμετάλλευσης κατά 117.133,24 τ.μ. Στις 7-4-2021 επαναφέρουμε με ερώτηση το θέμα, οπότε γίνεται γνωστό ότι αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων είναι η επιθεώρηση λατομείων σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο διοίκησης. Το ερώτημα ήταν  αν ο Δήμος Πάρου έχει σχηματίσει σχετικό φάκελο, αν αυτός έχει αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε αυτή να πράξει τα νόμιμα, ελέγχοντας τόσο τις υπερβάσεις της άδειας, όσο και τις επεκτάσεις που προφανώς αποτελούν παράβαση και υπέρβαση της άδειας εκμετάλλευσης αλλά και της περιβαλλοντικής μελέτης.
  4. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της ΔΕΥΑΠ για την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού και των λοιπών τμημάτων του οδικού δικτύου μέχρι τις 15/5, το έργο τελικά μετατίθεται για τις αρχές Οκτωβρίου.

    Επίσης υποβάλαμε  τις παρακάτω ερωτήσεις :
  5. Σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων στη παραλία του «Μαρτσέλο» μηχανικοί της εταιρίας που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5* , έκαναν επιμετρήσεις για κατασκευή πλωτής εξέδρας. Ρωτάμε αν είναι ενήμερη η Δημοτική Αρχή και ζητάμε να φέρει θέμα ενημέρωσης για την συγκεκριμένη επένδυση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  6. Ο τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας της συμβεβλημένης εταιρίας με την ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ την φετινή περίοδο, όπως και η συνέπεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις της,  έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στους επισκέπτες του χώρου. Ζητήσαμε άμεσα η δημοτική αρχή να φέρει  στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό θέμα συζήτησης και τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν το κάνει θα το φέρουμε προς συζήτηση εμείς.
  7. Τέλος θέσαμε το ζήτημα αν ο Δήμος θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», συνολικού προϋπολογισμού 335 εκατ. ευρώ ώστε να αντιμετωπιστούν μια σειρά προβλημάτων του οδικού δικτύου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες και οι αιτήσεις λήγουν στις 29 Ιουλίου .

Περιμένουμε και από μέρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να μας γνωρίσει τις αιτήσεις για το νησί μας ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου ( σημεία επικινδυνότητας, διασταυρώσεις κλπ).