Όπως έγινε γνωστό πριν λίγο, ο δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πάρου καθώς και των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών τη ∆ευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση ελήφθη  λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων µε την επικράτηση χαµηλών θερµοκρασιών σε συνδυασµό µε την ανάγκη τήρησης των υγειονοµικών µέτρων για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.