Έκθεση βιβλίου στις Λεύκες από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Λεύκων-Κώστου και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια αυτής: