Τα πολλά προβλήματα επικινδυνότητας του κτιρίου όπου στεγάζεται η ΔΟΥ Θήρας, αναδεικνύει με ερώτηση του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Εμμ. Καφούρος.

Το κτίριο το οποίο είναι ιδιοκτησίας Α.Α.Δ.Ε., ενώ συστεγάζεται σε αυτό και το Τελωνείο Θήρας, είναι, βάσει των εκθέσεων αυτοψίας που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν, αισθητά προβληματικό δομικά, με σημαντικές φθορές, ενώ επισημαίνεται και ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων  πολιτών, καθότι δεν πληροί τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.

Την ανησυχητική επικινδυνότητα του κτιρίου έχουν επισημάνει με πλειάδα εγγράφων οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως, η Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, ο Δήμος Θήρας καθώς και η ΔΟΥ Θήρας.

Το στατικό πρόβλημα του κτιρίου είναι ένα θέμα που ταλανίζει επί αρκετά χρόνια τη ΔΟΥ Θήρας, δίχως όμως να επιτυγχάνεται μέχρι σήμερα η ορθή και οριστική λύση.

Ο κ. Καφούρος τονίζει επίσης πως, «σε ένα νησί όπως η Σαντορίνη που αποτελεί τη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού τέτοιες εικόνες αμαυρώνουν την συνολική εικόνα και την αναπτυξιακή προσπάθεια». Τέλος, επισημαίνει ότι, «απαιτούνται λύσεις βιώσιμες και “πράσινες” και το θεμιτό είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταστέγασης ή ανακαίνισης του υφιστάμενου κτίσματος με ένταξή του σε προγράμματα χρηματοδότησης» και ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό: «Τι άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την ταχεία αποκατάσταση του κτιρίου των Οικονομικών υπηρεσιών της ΔΟΥ Θήρας, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τους εξυπηρετούμενους πολίτες και να απαλειφθεί η δυσάρεστη και μη τιμητική εικόνα που παρουσιάζεται;»