Ο Κύκλος Πάρου βάζει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους δημιουργούς της Πάρου, είτε πρόκειται για μόνιμους, ημιμόνιμους ή περιστασιακούς κάτοικους, είτε για προσωρινούς επισκέπτες.

Πέντε συγγραφείς που ζουν στην Πάρο, δύο μόνιμα και τρεις περιστασιακά, θα μιλήσουν για τον ενθουσιασμό της συγγραφής για την οικογένεια και τους φίλους.

Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 18:00 στο Δημοτικό κέντρο τεχνών (Δημητρακοπούλου)

Ελεύθερη είσοδος