Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ7ΛΞ-6Θ2) που αφορά το έργο : "Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου", που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, στο γραφείο του Επάρχου Πάρου, με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου λογαριασμού του έργου, ο οποίος ανέρχεται στις 8.782,71€ με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς