Με νέο Δελτίο Τύπου ο Π.Σ. "Αρχόλοχος" ζητεί την άμεση λύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αρχαίων λατομείων Πάρου και καλεί όλους τους παριανούς (και μη) να υπογράψουν το ψήφισμα που έχει τεθεί εδώ και καιρό προς δημόσια διαβούλευση.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

"Η Πολιτεία επί δεκαετίες δεν έχει καταφέρει όχι μόνο να προχωρήσει τη διαδικασία ανάδειξης των Αρχαίων Λατομείων σε μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά ούτε καν να ελέγξει ή να σταματήσει την ανήκεστη βλάβη στις αρχαίες στοές του μοναδικού στον κόσμο διάφανου λυχνίτη.

Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην -όχι τυχαία- αβελτηρία της πολιτείας που επιτρέπει διά της σιωπής της τη συνέχιση ενός εγκλήματος εις βάρος της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Είμαστε αντίθετοι σε μεθοδεύσεις που ονομάζουν «λύση» την παράδοση του χώρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απαιτούμε την άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού με αγορά από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από το Δήμο και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τα πορίσματα του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) για την Παρία Λίθο το 1997 και της εκδήλωσης στην Παλαιά Βουλή των Αθηνών το 2019 που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), την ΙΑΠΚ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχος».

Στον παρακάτω σύνδεσμο συλλέγονται υπογραφές

https://www.openpetition.eu/petition/online/archaia-latomeia-parou-ochi-sten-aniere-agorapolesia "